Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Tommi Eklund Ky:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 25.11.2021.

Rekisterinpitäjä
Tommi Eklund Ky
Neste Kuusankoski 
Kiltatie
2
45740 Kuusankoski
Puh. 05 374 7990
tommi.eklund@nestekuusankoski.fi
www.nestekuusankoski.fi
Y-tunnus 0653976-0

Rekisteristä vastaava henkilö
Tommi Eklund

Rekisterin nimi
Tommi Eklund Ky:n asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään ensisijaisesti Tommi Eklund Ky:n asiakkaiden palautteiden käsittelyyn ja niiden mahdolliseen  arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiviestintään ja sen kohdentamiseen Tommi Eklund Ky:n asiakkaille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimassa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakasrekisterin tietolähteet ja sisältö
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, jotka asiakas on itse ilmoittanut palautelomakkeessa.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat asiakkaan tiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite

Asiakasrekisterin tietojen luovutus ja salassapito
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin tietoja ei luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.